Privacy BeleidPRIVACYVERKLARING


1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN

CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON


1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw

belangstelling. In het volgende informeren wij u over de behandeling van uw

persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens

zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.


1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de

Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) is Zoldesy.nl, De verantwoordelijke voor de verwerking van

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen

persoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

verwerking van persoonsgegevens.


1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke

overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de

vragen aan de verantwoordelijke), wordt gebruik gemaakt van SSL- of TLS-codering. U kunt

een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool

in uw browserbalk.


2) GEGEVENSVERZAMELING BIJ BEZOEK AAN ONZE WEBSITE


Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet

registreert of ons anderszins van informatie voorziet, verzamelen wij alleen de gegevens die uw

gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u

onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om

noodzakelijk voor ons om de website aan u te tonen:


Onze bezochte website


Datum en tijd op het moment van toegang

Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte

Gebruikte browser

Gebruikt besturingssysteem

Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons

gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze

website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt.

Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren, mochten er

concrete aanwijzingen van illegaal gebruik.


3) COOKIES


Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde

functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zgn.

cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen.

uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit, gewist.

sessie, dat wil zeggen nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies).

session cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat

of onze partnerbedrijven (cookies van derde partijen) in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende

volgende bezoek (persistente cookies). Als cookies worden ingesteld,

verzamelen en verwerken zij bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate

zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden

automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die afhankelijk van de

kan verschillen.


In sommige gevallen dienen de cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan

het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen

voor een later bezoek aan de website). Voor zover door ons geïmplementeerde individuele cookies

persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, is de verwerking

volgens art. 6 lid 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst of


volgens art. 6 lid 1 letter f DSGVO voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in de

optimale functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve

en effectieve vormgeving van het websitebezoek.


Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen onze website voor u interessanter te maken.

internetaanbod voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden ook cookies

cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden).

(third party cookies) wanneer u onze website bezoekt. Als wij samenwerken met bovengenoemde

advertentiepartners, wordt u geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de

de omvang van de informatie die in elk geval binnen de volgende paragrafen wordt verzameld.

individueel en afzonderlijk.


U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies.

geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel beslist over de aanvaarding ervan

of om de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten.

Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert.

Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u

u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectievelijke

browsers onder de volgende links:


Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag

e-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als u geen cookies accepteert.

website beperkt kan zijn.


4) CONTACT MET ONS OPNEMEN


Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens

persoonsgegevens worden verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier

kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden gebruikt

uitsluitend voor de beantwoording van uw verzoek of voor het

contact en de bijbehorende technische administratie.

gebruikt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd

belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als

uw contact is gericht op het sluiten van een contract, dan is de aanvullende

rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden

verwijderd na definitieve verwerking van uw verzoek, dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de

omstandigheden, dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd, en

en op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren.


5) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENREKENING EN VOOR DE

VERWERKING VAN HET CONTRACT


Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld

en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor het uitvoeren van een contract of bij het

het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de

respectievelijke invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenrekening is mogelijk op

account op elk moment en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de

adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de

gegevens voor de verwerking van het contract. Na volledige verwerking van het contract of

verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens opgeslagen in overeenstemming met de fiscale en commerciële wetgeving.

bewaartermijnen volgens het belasting- en handelsrecht en verwijderd na afloop van deze termijnen

gewist na het verstrijken van deze termijnen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of een legaal

verder gebruik van uw gegevens of indien wij ons het recht hebben voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor een

waarover wij u hieronder zullen informeren.


6) GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME


6.1 Aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief


Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig

regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige gegevens die nodig zijn voor de

nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig

vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de

verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Deze

betekent dat wij u alleen een e-mail nieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd

u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u instemt met de toezending van nieuwsbrieven.

instemt met de toezending van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd om

te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de betreffende link te klikken.

nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.


Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het

gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Met de

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij het door uw

provider (ISP) alsmede de datum en het tijdstip van registratie om mogelijk

mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip.

om eventueel misbruik van uw e-mailadres te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden

uitsluitend gebruikt voor reclame in de nieuwsbrief.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon.

uitschrijven. Zodra u zich heeft uitgeschreven, wordt uw e-mailadres verwijderd uit onze

onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens.

verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens voor enig ander

gebruik van uw gegevens dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze

u in deze verklaring informeren.


6.2 Verzending van de e-mail nieuwsbrief aan bestaande klanten


Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om

goederen of diensten, kunnen wij u periodiek aanbiedingen sturen voor soortgelijke goederen of diensten.

soortgelijke goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt gekocht.

ons assortiment per e-mail. Hiervoor hoeven wij uw toestemming niet te vragen.


uw toestemming te verkrijgen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats op basis van ons

gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f

DSGVO. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, een mail

zullen wij u geen e-mails sturen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het

gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden te allen tijde met toekomstige

de bovengenoemde reclamedoeleinden op elk moment met werking voor de toekomst door kennisgeving aan de persoon

genoemde verantwoordelijke persoon. Hiervoor worden u slechts transmissiekosten in rekening gebracht

volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor

e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.


7) GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERVERWERKING


7.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het bedrijf

het contract aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit

voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Uw betalingsgegevens

worden doorgegeven aan de kredietinstelling die belast is met de verwerking van de betaling,

voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling. Indien betalingsdienstaanbieders

worden gebruikt, zullen wij u daarover hieronder uitdrukkelijk informeren. De wettelijke basis

voor de doorgifte van gegevens is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.


7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment service providers)


- PayPal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of

of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw

gegevens aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. voor de verwerking van de betaling.

Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

De overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor

noodzakelijk voor de verwerking van de betaling.


PayPal behoudt zich het recht voor om de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via

PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal.

PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Hiervoor worden uw betalingsgegevens

overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van

Het gerechtvaardigde belang van PayPal om uw betalingscapaciteit vast te stellen.

Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische

PayPal gebruikt het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische kans op niet-betaling

op de verstrekking van de betreffende betaalmethode. Het kredietrapport kan

waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover de scorewaarden

het resultaat zijn van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende

wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening

scorewaarden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, adresgegevens.

Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief informatie over de krediet

kredietbureaus die worden gebruikt, vindt u in het privacybeleid van PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal.

tegenspreken. PayPal kan echter gerechtigd blijven om uw persoonsgegevens te verwerken

gegevens als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

betaling.

- SOFORT

Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de

betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München,

Duitsland (hierna te noemen "SOFORT"), aan wie wij de informatie die u

tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling.

in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna

Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De

gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met de betaling

de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Op het volgende internetadres kunt u verdere informatie krijgen over de

gegevensbeschermingsvoorschriften van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz


8) CONTACT VOOR RATING HERINNERING


Uw eigen beoordelingsherinnering (niet verzonden door een klantenbeoordelingssysteem)


Wij gebruiken uw e-mailadres om u een eenmalige herinnering te sturen om een

van uw bestelling voor het beoordelingssysteem dat wij gebruiken, mits u ons uw

u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig

Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder.

gegevensbeheerder.


9) GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA: SOCIALE PLUGINS


9.1 Facebook-plugins met Shariff-oplossing.

Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs

inbegrepen en zijn voor rekening van de klant.


Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt.

Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo

Park, CA 94025, USA ("Facebook").


Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, zijn deze

knoppen niet volledig als plug-ins in de site geïntegreerd, maar alleen door middel van een

alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Dit type integratie zorgt ervoor

dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er geen verbinding met de

knoppen, geen verbinding tot stand komt met de Facebook-servers. Wanneer

op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook-pagina opgeroepen waarop u de

Facebook-pagina waar u met de plugins kunt interageren (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).

daar met de plugins kunt interageren.


Facebook Inc. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor het "us-European

Privacy Shield", dat naleving van het in de EU geldende

niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is in de EU.


Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door

verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw

uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy.

Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php


9.2 Google+ plugins als Shariff-oplossing


Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Google+ gebruikt.

Google+, dat wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, USA ("Google").


Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, zijn deze

knoppen niet volledig als plug-ins in de site geïntegreerd, maar alleen door middel van een

alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Dit type integratie zorgt ervoor

dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er geen verbinding met de

knoppen, geen verbinding tot stand komt met de servers van Google+. Wanneer u

op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina van

Google+ pagina, waar u met de plug-ins kunt interageren (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).

daar met de plug-ins interageren.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement

"Privacy Shield", die naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert

EU-niveau van gegevensbescherming.


Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door

verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten dienaangaande en mogelijkheden voor

uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van

Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


9.3 Instagram-plugin als Shariff-oplossing


Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van de onlinedienst

Instagram, die wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA

94025, VS ("Instagram").


Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, zijn deze

knoppen niet volledig als plugins in de site geïntegreerd, maar alleen door middel van een

alleen in de pagina geïntegreerd door middel van een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor

dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er geen verbinding met de

knoppen, geen verbinding tot stand komt met de Instagram-servers. Als

op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Instagram-pagina opgeroepen waarop je

Instagram-pagina waar u met de plugins kunt interageren (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).

daar met de plugins interageren.

Instagram LLC. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor het "us-European

Privacy Shield", dat naleving van het in de EU geldende

niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is in de EU.


Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door

verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Instagram, alsmede uw rechten en

instellingen voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in het

privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/


10) ONLINE MARKETING


10.1 DoubleClick van Google


Deze website maakt gebruik van de online marketing tool DoubleClick by Google van de exploitant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").

("DoubleClick").


DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestaties te verbeteren

campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie


dezelfde advertenties meer dan eens te zien. Google gebruikt een cookie-ID om vast te leggen welke

welke advertenties in welke browser worden getoond, en kan zo voorkomen dat ze

meer dan eens worden getoond. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in

belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f

DSGVO.


Bovendien kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren,

die verband houden met advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een

DoubleClick-advertentie ziet en later de website van de adverteerder oproept met dezelfde browser en

website van de adverteerder oproept met dezelfde browser en daar een aankoop doet. Volgens Google

DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijke informatie.


Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google.

verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang

de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt.

die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en u daarom informeert.

Daarom informeren wij u volgens onze stand van kennis: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht,

dat u het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een van onze advertenties hebt geklikt.

op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen.

Google kan het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet geregistreerd bent

geregistreerd bij Google of niet bent ingelogd, is het toch mogelijk dat de provider

aanbieder uw IP-adres kan verkrijgen en opslaan.


Als u bezwaar wilt maken tegen deelname aan deze volgprocedure, kunt u

u de cookies voor conversietracering uitschakelen door uw browser in te stellen op

uw browser in te stellen om cookies van het domein www.googleadservices.com te blokkeren,

https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw

cookies verwijdert. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op het adres

www.aboutads.info voor informatie over het instellen van cookies en om de nodige

instellingen in dit verband te maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen

dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel beslist over de aanvaarding ervan of

beslissen of u al dan niet cookies accepteert, of cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen blokkeert.

in het algemeen. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze

website kan worden beperkt.


Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement

"Privacy Shield", dat naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert

EU niveau van gegevensbescherming.


Op het volgende internetadres kunt u meer informatie krijgen over het

Privacybeleid van DoubleClick by Google:

https://www.google.de/policies/privacy/


10.2 Gebruik van Google AdWords conversion tracking


Deze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en in het kader van

en, in het kader van Google AdWords, de conversietracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken het aanbod van

Google AdWords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe

externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij

kunnen aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes bepalen hoe succesvol de

individuele reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven wij het belang na om u te tonen

dat voor u interessant is, om onze website voor u interessanter te maken en om

en om tot een eerlijke berekening van de advertentiekosten te komen.


De conversion tracking cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste AdWords-advertentie klikt.

AdWords advertentie geplaatst door Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden

die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies zijn meestal

verlopen na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Als

de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen,

kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen.

en naar die pagina is doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere

cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd over de websites van AdWords-klanten heen.

over de websites van AdWords-klanten heen gevolgd worden. De met behulp van de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om

conversiestatistieken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering.

hebben gekozen voor conversietracering. De klanten leren het totale aantal


van gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een website met een

met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen

informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u

niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door

de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder

Gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

statistieken. Wij gebruiken Google Adwords op basis van ons gerechtvaardigd

belang bij gerichte reclame overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.


Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement

"Privacy Shield", die de naleving van het niveau van gegevensbescherming in de

EU-niveau van gegevensbescherming.


Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google kunt u vinden op het volgende internetadres

privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/


U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door

in uw browsersoftware in te stellen of door de browser plug-in die beschikbaar is op

download en installeer de browser plug-in beschikbaar op de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de


Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar of

of kunnen worden beperkt als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

uitgeschakeld.


11) WEBANALYSEDIENSTEN


Google (Universele) Analytics


- Google Universal Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC,

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google

Analytics gebruikt "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen

en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De

door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt gebruikt

(inclusief het afgekorte IP-adres) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de

Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie

"_anonymizeIp()", die door inkorting zorgt voor anonimisering van het IP-adres

en een directe verwijzing naar een persoon uitsluit. Deze extensie houdt in dat uw

IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere

de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend.

vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en

Google-server in de VS en daar afgekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze

verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van onze gerechtvaardigde

statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

marketingdoeleinden.

In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de website-activiteit te leveren.

website, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en

om ons andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet.

diensten aan ons verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw

uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere

samengevoegd met andere gegevens.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen.

browser software; echter, houd er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet in staat bent om de volledige

u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

kunnen gebruiken. U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google

de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in

de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloaden en installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als een alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op

op mobiele apparaten op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen die het verzamelen van gegevens door

door Google Analytics binnen deze website in de toekomst (deze opt-out-cookie werkt alleen

opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser


Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google

Analytics uitschakelen

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement

"Privacy Shield", die naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert

EU-niveau van gegevensbescherming.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van de bezoeker

van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. De eerste keer dat een pagina wordt

pagina, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en anonieme ID toegewezen, die

die voor alle apparaten wordt ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van

apparaten en van verschillende sessies aan één gebruiker toe te wijzen.

aan één gebruiker. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en geeft geen persoonlijke gegevens door aan Google.

persoonlijke gegevens naar Google.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruikers-ID met

de toekomst. Daartoe moet u Google Analytics deactiveren op alle

systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat.

op uw mobiele apparaat.

U kunt dit deactiveren met behulp van een browser plug-in van Google

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Als alternatief voor de

browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om u af te melden.

de volgende link om een opt-out-cookie in te stellen waarmee het verzamelen van gegevens door Google Analytics binnen deze website in de toekomst wordt voorkomen ().

Analytics binnen deze website in de toekomst (deze opt-out-cookie werkt alleen

werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein; als u uw cookies in deze browser verwijdert

in deze browser, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics

deactiveren

Meer informatie over Universal Analytics vindt u hier:

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376


12) RETARGETING/ REMARKETING/ REFERRAL ADVERTISING


Facebook Custom Audience via het pixelproces

Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van Facebook Inc, 1 Hacker Way,

Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). In geval van expliciete toestemming, de

toestemming, kan hiermee het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat zij een


zij een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces

om de effectiviteit van de Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoek

en marktonderzoek en kan helpen om toekomstige reclame te optimaliseren

toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker.

identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook

door Facebook verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en


Facebook gebruikt de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het

Data Usage Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/).


U kunt Facebook en haar partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.

buiten Facebook. Er kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen voor deze

Voor deze doeleinden kan een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerking zal alleen plaatsvinden

uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a

DSGVO.

Toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel kan alleen worden gegeven door gebruikers ouder dan 13 jaar.

13 jaar. Als u jonger bent, vragen wij u om uw

wettelijke voogd om toestemming te vragen.

Facebook Inc. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de "us-European

Privacy Shield" overeenkomst, die naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert

EU-niveau van gegevensbescherming.

Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw

browser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat

of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. De

deactivering van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden

functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het

gebruik van cookies door derde aanbieders zoals Facebook op de volgende website van de

Digital Advertising Alliance website: https://www.aboutads.info/choices/


Google AdWords Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing.

voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden.

De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,

USA ("Google"). Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat,


die automatisch uw interesses identificeert door middel van een pseudonieme cookie-ID.

pagina's die u hebt bezocht. De verwerking

wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in de optimale marketing van onze

website overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u toestemming heeft gegeven aan Google's

Google dat uw internet- en app-browsegeschiedenis wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat

Google-account en dat informatie van uw Google-account wordt gebruikt om de

de advertenties die u op het web bekijkt te personaliseren. Als ze

Als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw informatie

Google zal uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om

Doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren.

Hiertoe worden uw persoonlijke gegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google

Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

U kunt de instelling van cookies voor advertentietargeting permanent uitschakelen

door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link

de browser plug-in te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

U kunt ook informatie inwinnen bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres

www.aboutads.info voor informatie over de instelling van cookies en om de relevante instellingen te maken.

instellingen in dit verband te maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies.

over het plaatsen van cookies en individueel beslissen of u deze accepteert, of

of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten. Als u

geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement

"Privacy Shield", dat naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert

EU-niveau van gegevensbescherming.

Verdere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame

en Google vindt u hier:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/


13) RECHTEN VAN DE BETROKKENE


13.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u tegen de voor de verwerking verantwoordelijke

de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens


rechten van de betrokkene (recht op toegang en interventie), waarover wij u hieronder informeren.

u hieronder over informeren:


Recht op informatie conform art. 15 DSGVO: In het bijzonder heeft u het recht om geïnformeerd te worden

over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden,

de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of

categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande

de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht van

het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de

verwerking, om bezwaar te maken tegen de verwerking, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende

toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van een automatische

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, indien van toepassing

waaronder profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica

en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking, alsmede uw recht op informatie.

verwerking, alsmede uw recht om geïnformeerd te worden over de waarborgen krachtens art. 46

DSGVO bestaan wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;

Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 van de GDPR: U heeft het recht om

correctie van onjuiste gegevens en/of aanvulling van door ons opgeslagen onvolledige gegevens.

onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

Recht op wissen op grond van Art. 17 DSGVO: U heeft het recht te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien aan de voorwaarden voor verwijdering is voldaan.

persoonsgegevens als de vereisten van Art. 17 Paragraaf 1 van de

DSGVO. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder indien de

verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie,

de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de

of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

noodzakelijk;

Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO: U hebt het

recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen voor

de juistheid van uw gegevens wordt geverifieerd, als u om de verwijdering van uw gegevens heeft verzocht omdat

u de verwijdering van uw gegevens weigert wegens onrechtmatige gegevensverwerking, en

in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens wenst te gebruiken voor het doel van

gegevens voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij

nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of

als u op grond van uw bijzondere situatie bezwaar hebt gemaakt,

zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen prevaleren;


Recht op informatie overeenkomstig art. 19 DSGVO: Heeft u recht op rectificatie,

wissen of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke, is de verwerkingsverantwoordelijke

de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, te informeren.

persoonsgegevens zijn verstrekt, van de rectificatie of wissing van de gegevens of de

verwijdering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het

recht op informatie over deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt over te dragen.

persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm,

en machinaal leesbaar formaat, of om de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere

aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is;

Recht om de gegeven toestemming te herroepen overeenkomstig art. 7 lid 3 DSGVO: U heeft het

recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde met toekomstige

met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens verwijderen

gegevens onverwijld, tenzij verdere verwerking is gebaseerd op een rechtsgrond voor de

rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. Door de

intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

de herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is verricht;

Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Art. 77 GDPR: Als u van mening bent dat de

persoonsgegevens die op u betrekking hebben inbreuk maken op de GDPR, heeft u het recht op

de GDPR, heeft u het recht een klacht in te dienen, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

rechtsmiddel - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit,

met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de

plaats van de vermeende inbreuk.

13.2 RECHT VAN BEZWAAR


INDIEN WIJ, IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, UW

PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONZE DWINGENDE

GERECHTVAARDIGD BELANG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN VOOR

HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN

BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST.

VOOR DE TOEKOMST.


ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ STOPPEN MET

DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. VERDERE VERWERKING

VERWERKING IS VOORBEHOUDEN INDIEN WIJ DWINGENDE REDENEN KUNNEN AANTONEN VOOR DE

DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING DIE UW

UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN OVERSTIJGEN; OF

INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN.


WANNEER WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP

DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE

BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE

PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME.

BEZWAAR TE MAKEN. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN

UITVOEREN.


ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ STOPPEN

STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.


14) DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS


De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve

wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld commerciële en fiscale)

bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig

routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of de

contract en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens te blijven opslaan.

bij de verdere opslag van de gegevens.
01

Welkom!

Welkom bij Zoldesy Amsterdam, dé online winkel voor de modebewuste en stijlvolle kledingliefhebbers. Bij ons vind je de nieuwste collecties, zorgvuldig geselecteerd om jouw garderobe te upgraden en je persoonlijkheid te onderstrepen.

02

Stijlvol en duurzaam

Bij Zoldesy geloven we in de kracht van mode om mensen te inspireren en te verbinden. We streven ernaar om onze klanten te voorzien van kleding die niet alleen trendy en modieus is, maar ook gemaakt met respect voor mens en milieu. Onze collecties zijn zorgvuldig samengesteld uit duurzame materialen zoals biologisch katoen, gerecycled polyester en andere milieuvriendelijke stoffen. We zorgen er ook voor dat onze productieprocessen zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu en dat onze werknemers onder eerlijke arbeidsomstandigheden werken..

03

Onze passie

Wat ons echt onderscheidt, is onze liefde voor details. Elk kledingstuk dat de naam Zoldesy draagt, wordt met de grootste zorg ontworpen en geproduceerd om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen. We streven naar tijdloze ontwerpen die zowel comfortabel als stijlvol zijn, zodat je er altijd op je best uitziet en je je goed voelt in wat je draagt.

04

Uitstekende klantenservice

Naast onze toewijding aan duurzaamheid en kwaliteit, hechten we ook veel waarde aan onze klanten. We willen dat je een geweldige winkelervaring hebt bij Zoldesy, vanaf het moment dat je onze website bezoekt tot het moment dat je je bestelling ontvangt. Ons klantenserviceteam staat altijd voor je klaar om je te helpen bij vragen of opmerkingen.

05

Bedankt!

Dankzij jou, onze gewaardeerde klant, kunnen we blijven groeien en onze missie voortzetten om mode en duurzaamheid samen te brengen. We zijn dankbaar voor je steun en kijken ernaar uit om je te blijven voorzien van hoogwaardige, duurzame en trendy kleding.

06

Shop nu

Dus, welkom bij Zoldesy, waar we streven naar een betere mode-industrie, een stijlvolle toekomst en tevreden klanten. Bedankt dat je deel uitmaakt van onze reis!

01

Welkom!

Welkom bij Zoldesy Amsterdam, dé online winkel voor de modebewuste en stijlvolle kledingliefhebbers. Bij ons vind je de nieuwste collecties, zorgvuldig geselecteerd om jouw garderobe te upgraden en je persoonlijkheid te onderstrepen.

02

Stijlvol en duurzaam

Bij Zoldesy geloven we in de kracht van mode om mensen te inspireren en te verbinden. We streven ernaar om onze klanten te voorzien van kleding die niet alleen trendy en modieus is, maar ook gemaakt met respect voor mens en milieu. Onze collecties zijn zorgvuldig samengesteld uit duurzame materialen zoals biologisch katoen, gerecycled polyester en andere milieuvriendelijke stoffen. We zorgen er ook voor dat onze productieprocessen zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu en dat onze werknemers onder eerlijke arbeidsomstandigheden werken..

03

Onze passie

Wat ons echt onderscheidt, is onze liefde voor details. Elk kledingstuk dat de naam Zoldesy draagt, wordt met de grootste zorg ontworpen en geproduceerd om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen. We streven naar tijdloze ontwerpen die zowel comfortabel als stijlvol zijn, zodat je er altijd op je best uitziet en je je goed voelt in wat je draagt.

04

Uitstekende klantenservice

Naast onze toewijding aan duurzaamheid en kwaliteit, hechten we ook veel waarde aan onze klanten. We willen dat je een geweldige winkelervaring hebt bij Zoldesy, vanaf het moment dat je onze website bezoekt tot het moment dat je je bestelling ontvangt. Ons klantenserviceteam staat altijd voor je klaar om je te helpen bij vragen of opmerkingen.

05

Bedankt!

Dankzij jou, onze gewaardeerde klant, kunnen we blijven groeien en onze missie voortzetten om mode en duurzaamheid samen te brengen. We zijn dankbaar voor je steun en kijken ernaar uit om je te blijven voorzien van hoogwaardige, duurzame en trendy kleding.

06

Shop nu

Dus, welkom bij Zoldesy, waar we streven naar een betere mode-industrie, een stijlvolle toekomst en tevreden klanten. Bedankt dat je deel uitmaakt van onze reis!